top of page

پرسشنامه عمومی مربوط به قانون مبارزه با نژادپرستی

این نظرسنجی به دولت استانی در درک تجربیات نژادپرستی سیستماتیک در بریتیش کلمبیا کمک می کند. نظرات شما در تدوین قوانین مبارزه با نژادپرستی که در بهار۲۰۲۴ معرفی خواهد شد مورد استفاده قرار میگیرد.

پرسشنامه آماری جمعیتی استان بی سی

دولت بریتیش کلمبیا همه افراد را برای شرکت در نظرسنجی جمعیتی بریتیش کلمبیا دعوت می کند. پاسخ های شما به شناسایی موارد نژادپرستی سیستمیک کمک می کند و استان را به سمت عدالت بیشتر هدایت می کند.

تجربیات زندگی ساکنان فارسی زبان در کانادا: نظرسنجی بنیاد پل سوم

بنیاد پل سوم نظرسنجی را برای جمع آوری بینش ساکنان و مهاجران فارسی زبان در بریتیش کلمبیا در مورد تجربیات آنها از زندگی در کانادا ایجاد کرده است. نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است و از شما دعوت می کنیم دیدگاه منحصر به فرد خود را به اشتراک بگذارید.

اگر ادامه صفحه لود نمی‌شود، از این لینک استفاده گنید.
bottom of page