top of page

درباره ما

​بنیاد پل سوم سازمان مردم نهادی است که توسط تعدادی ازفعالان اجتماعی در بریتیش کلمبیا تأسیس شده وهدف در توانمندسازی جامعه و افزایش مشارکت  افراد درجامعه اختصاص دارد.  نام "پل سوم" معنای ویژه ای دارد. در حالی که در حال حاضر دو پل منطقه نورت ونکوور را  که یکی از بزرگترین جوامع فارسی‌زبان است به بقیه مترو ونکوور متصل می‌کند، همواره درخواستی برای ساختن "پل سوم" وجود داشته است. جامعه فاسی زبان در بریتیش کلمبیا همواره تمایل به مشارکت پویا در بریتیش کلمبیا داشته است. ما در سازمان پل سوم هدف داریم پل ارتباطی میان جامعه فارسی زبان و جامعه استان و کانادا باشیم و امکان تبادلات فرهنگی را فراهم سازیم. فعالیت ما در سال ۲۰۱۹ با برگزاری برنامه های تک تاک در ونکوور آغاز شد و همواره سعی در تحقق برنامه های اجتماعی متنوع داریم. تلاش های ما همواره در راستا با جوابگویی به نیازهای موجود میباشد.

Get in Touch

303-12 Athletes way, Vancouver, BC, V5Y 0B5, Canada

778-929-7014

  • Instagram
  • Youtube
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook

Thanks for submitting!

bottom of page